• uyruyr

    Prowadzimy:
    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
    - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

uyruyr

Prowadzimy:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
- Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
- Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
- Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.