• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Zarząd


 Zarząd Fundacji Viribus Unitis:
 • Krzysztof Wilk – Prezes Zarządu
 • Genowefa Brandys – Wiceprezes Zarządu
 • Ewa Dubiel – Członek Zarządu
 • Andrzej Szarek – Członek Zarządu