• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Szkoła Podstawowa-cele i zadania szkoły

Szkoła Podstawowa im Św Franciszka z Asyżu Fundacji Viribus Unitis w Pogorzycach jest szkołą publiczną - całkowicie bezpłatną !- z oddziałem przedszkolnym dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich. Mogą się w niej uczyć dzieci z Pogorzyc i okolic Chrzanowa. Oddziały liczą od 6 do 13 uczniów - wyjątkiem jest oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 22 wychowanków. Nauczamy j. angielskiego od zerówki według poziomów zaawansowania.

Czym powinna być szkoła w Pogorzycach dla jej uczniów? Położenie miejscowości, jej swoisty urok, przyroda i krajobraz sprowokowały cel szkoły na najbliższe lata: Przygotowanie mieszkańców Pogorzyc do działalności agroturystycznej. Tym pokoleniem mającym tworzyć tu agroturystykę mają być nasi uczniowie za kilkanaście lat. Czego powinni się przez ten czas nauczyć? Wymieniając literalnie:
 1. Poznać przyrodnicze i geologiczne walory Pogorzyc,
 2. Nauczyć się obcować z przyrodą poprzez wyjazdy w atrakcyjne turystycznie miejsca,
 3. Poznać historię i kulturę regionu,
 4. Posiąść umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności agroturystycznej – a zaliczyć do nich można:
  • znajomość języków obcych,
  • umiejętność jazdy konnej,
  • umiejętność pływania,
  • umiejętność tańca,
  • uwrażliwienie na sztukę,
  • umiejętność prezentacji i komunikowania się,
 5. Zdobyć solidne podstawy do kontynuowania edukacji na kolejnych jej szczeblach,
 6. Być otwartym na świat i ludzi.

Powyższe zadania realizowaliśmy w  roku szkolnym 2007/2008 uczestnicząc w Projekcie Super Szkoła.

W bieżącym roku szkolnym jednym z naszych priorytetów jest udział naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych w celu zdobywania szans wspomagających wszechstronny rozwój i ułatwiających start w życie.