• uyruyr

    Prowadzimy:
    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
    - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

 Świetlica  Fundacji Viribus Unitis w Babicach znów działa

 

Dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Chrzanowskiego i Gminy Babice Świetlica  Opiekuńczo-Wychowawcza Fundacji Viribus w Babicach 08 czerwca 2010 r. otwarła swe podwoje. Korzysta z niej 20 uczestników zajęć w wieku od 6 do 17 lat  z  terenu powiatu chrzanowskiego, głównie z miejscowości: Babice,  Chrzanów,  Kwaczała, Mętków,   Rozkochów i  Zagórze. Doświadczona i energiczna  kadra świetlicy prowadzi  dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjne, plastyczne,  muzyczne i sportowe w ramach trzech pracowni: rewalidacyjnej, profilaktycznej z elementami rozwoju intelektualnego oraz animacji kultury. Pomocy udzielają  wolontariusze oraz  wychowawcy prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne i z gimnastyki korekcyjnej.

Za nimi już uroczyste spotkanie informacyjne dla rodziców, dyrektorów szkół,  pracowników PCPR i   Ośrodka Pomocy Społecznej, z interesującą konferencją  kuratora rodzinnego do spraw nieletnich Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Odbył się  też ich  tygodniowy obóz   wypoczynkowy w Schronisku Górskim PTTK „Klimczok” koło Szczyrku z wyprawami w Beskid Śląski i wycieczką do Muzeum Juliana Fałata w Bystrej.

 Przed nimi bieżąca pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji, zwiedzanie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie z zajęciami muzealnymi przy kole garncarskim,  wyjazdy  do Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz  do Muzeum Etnograficznego w Andrychowie.

Obecnie wychowankowie wraz z wychowawcami przygotowują program pieśniowy na przystanek „Patriotycznych Wici” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Babicach, program obrzędowy z okazji kontynuacji tradycji mikołajowo-świątecznych w gminie Babice oraz jasełka na Spotkanie Opłatkowe w Fundacji Viribus Unitis w Babicach.  

Oby udało się wszystkie  ambitne plany i marzenia uczestników zajęć ziścić!

 

                                                                               Anna Dudek-Kozikowa

 

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza  zakończyła działalność dn. 15.12.2013.

 


opis niedostepny