• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dom jest ośrodkiem pobytu dziennego, przeznaczony jest dla osób dorosłych wymagających wsparcia, szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych.

Formy pomocy:
 • Treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
 • Treningi umiejętności społecznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Terapie zajęciowe
 • Poradnictwo socjalne
 • Psychoedukacja ukierunkowana m.in. na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych, w tym z usług medycznych
Poza uczestnictwem w codziennych zajęciach użytkownicy biorą udział w wycieczkach, wyjazdach na imprezy kulturalne oraz na spotkania okolicznościowe.

Placówka jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kontakt osobisty: ulica Doktora Jana Gołąba 2, 32-551 Babice; telefoniczny: 032 622 93 52 lub 0 693 922 288

Informacje można uzyskać także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ulica Topolowa 16 oraz ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu.