• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Rada

 Rada Fundacji Viribus Unitis:

 • Wojciech Dubiel- Przewodniczący Rady Fundacji

Komisja Rewizyjna: 

 • Jan Jurkiewicz- Przewodniczący Komisji 
 • Józef Filipek- Członek Komisji 
 • Jan Halbina- Członek Komisji