• uyruyr

    Prowadzimy:
    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
    - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Ogłoszenie wyników. Dofinansowanie do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne

Pliki do pobrania:

Skan wyników wyborów (Rozmiar: 133714 bajtďż˝w)