• uyruyr

    Prowadzimy:
    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
    - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Odpis aktualny KRS

Nasz aktualny odpis KRS znajdziecie pod adresem WWW i wpisaniu naszego nr KRS: 0000164462

 

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny