• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

O Fundacji


opis niedostepnyFundacja została powołana w celu wspierania procesu rozwoju społeczeństwa poprzez:
 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, życia oraz pomocy społecznej, a także rehabilitacji zawodowej i     społecznej inwalidów.
 2. Organizowanie i prowadzenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ubogim i starszym.
 3. Prowadzenie wszechstronnej działalności naukowej i oświatowej.
 4. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju intelektualnego, zawodowego, także kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu.
 5. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
 6. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy i ochronę praw konsumenta.
 7. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi dla osiągnięcia celów statutowych