• uyruyr

  Prowadzimy:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
  - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
  - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Nabory uzupełniające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach.

Nabory uzupełniające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach.
Jeżeli jesteś lub opiekujesz się osobą chorującą psychicznie, niepełnosprawną intelektualnie, borykającą się z różnymi problemami życiowymi zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach.
Jeżeli jesteś lub opiekujesz się osobą chorującą psychicznie, niepełnosprawną intelektualnie, borykającą się z różnymi problemami życiowymi zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach. Fundacja Viribus Unitis ogłasza n

Fundacja Viribus Unitis ogłasza nabory uzupełniające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych umysłowo.


Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
 


Użytkownikiem może zostać każdy kto:

 • ma orzeczenie poradni zdrowia psychicznego lub poradni neurologicznej albo innej specjalistycznej placówki stwierdzające, że pobyt danej osoby w ŚDS jest wskazany
 • ma orzeczenie niepełnosprawności intelektualnej
 • leczy lub leczył się psychiatryczne
 • ma powyżej 18 lat
 • nie ma aktualnie ostrych objawów choroby
 • jest gotów uczestniczyć w codziennych zajęciach
Oferujemy:
 • wspólne spędzanie czasu w ciepłej, przyjaznej atmosferze
 • ciekawe zajęcia terapeutyczne organizowane w ramach pracowni
 • pracę rehabilitacyjną prowadzoną na różnych poziomach z zastosowaniem indywidualizacji ze względu na zróżnicowane możliwości psychofizyczne użytkowników
 • wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wspólne spacery, spotkania przy ognisku
 • wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i psychiatryczne
 • istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku oraz skorzystania z prysznica
Więcej informacji o Naszych działaniach na naszej stronie www: www.viribus-unitis.pl 
Nabory uzupełniające do Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach.

Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji Viribus Unitis w Babicach
ul. Doktora Jana Gołąba 2
32-551 Babice
tel./fax: 32 622 93 52
kom. 693 922 288
fundacja@viribus-unitis.pl 
www.viribus-unitis.pl