• uyruyr

    Prowadzimy:
    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą w Babicach, ul. Dr Jana Gołąba 2,
    - Szkołę Podstawową w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21,
    - Gimnazjum w Pogorzycach, ul. Karola Szymanowskiego 21.

Dookoła świata – szkolenia integracyjne w ŚDS w Babicach

 

 

 

Dookoła świata – szkolenia integracyjne w ŚDS w Babicach”

 

           W styczniu rozpoczęliśmy realizację Projektu „Dookoła świata - szkolenia integracyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Babicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

         Pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach oraz kilku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Płazie, uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach. Spotkania ze sztuką, trening kulinarny oraz muzykoterapia w ramach których poznają sztukę, kulturę, muzykę oraz tradycyjne dania poszczególnych państw. Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, sami próbują swoich sił w tańcach, tworzeniu dzieł sztuki i przygotowywaniu pysznych potraw. Raz w miesiącu uczestniczą w wycieczce do miejsc związanych z kulturą omawianego państwa.

        Nasze spotkania to czas wielu pozytywnych przeżyć i emocji, wspólnej integracji                       i rozwijania zdolności.